Vad menas med kreditkostnader?

Med kreditkostnader menas alla avgifter som tillkommer i samband med att man tar ett lån eller utnyttjar en kredit. Hit hör kostnader för ränta, uppläggningsavgift, aviavgift och administrationsavgift. Precis som att effektiv ränta anger hur mycket den faktiska räntan är som man i slutändan betalar så visar kreditkostnader vad man faktiskt betalar för att utnyttja en kredit.

I samband med att du lånar pengar eller ansöker om kreditkort kan du ibland behöva fylla i dina månatliga kreditkostnader. Kreditgivaren är intresserad av detta eftersom det blir en månatlig utgift för dig som de behöver ta hänsyn till när de ser över dina intäkter och utgifter för att se att budgeten går ihop.

Exempel: Har man ett blancolån som man betalar av 500 kr på varje månad och en delbetalning på en kreditkortsskuld där man amorterar 300 kr varje månad så är ens månatliga kreditkostnader på 800 kr.

Vad hör till månatliga levnadskostnader?

Med levnadskostnader menas alla utgifter för saker som helt enkelt behövs för att leva ett drägligt och bra liv. Hit hör saker som mat, kläder, el, personlig hygien, mobilabonnemang och förbrukningsvaror. Det omfattar alltså både saker som i princip är helt nödvändiga - som mat och kläder - samt saker som behövs för att leva ett “normalt” liv som mobilabonnemang och leksaker till barnen. 

Konsumentverket, som är den myndighet som räknar på levnadskostnader, utgår från hushållets avgifter för det som behövs “för att leva ett bra vardagsliv”. De tar fram årliga referensvärden (schablonbelopp) för vad hushåll med olika antal personer borde ha för utgifter för t.ex. förbrukningsvaror, mat och försäkringar.

Det finns både kostnader som räknas som individuella och de som räknas som gemensamma för hushållet. Till individuella kostnader hör:

 • Mat (både som lagas hemma och som man äter ute)
 • Kläder och skor
 • Fritid och lek
 • Mobiltelefon och abonnemang
 • Personlig hygien (t.ex. schampo, tandborste och deodorant)
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Barnutrustning

Till månatliga kostnader för hushållet hör:

 • Förbrukningsvaror
 • Hemutrustning som t.ex. möbler
 • El, vatten och avlopp
 • Hemförsäkring

Kreditkostnader och levnadskostnader vid en hushållsbudget

När man gör en budget, för att se att ens inkomster och utgifter går ihop, så behöver man både ta hänsyn till ens kreditkostnader och levnadskostnader. När alla utgifter (dit kreditkostnader och levnadskostnader hör) dras från ens inkomster behöver det finnas pengar kvar. Annars lever man över sina tillgångar och kommer behöva skuldsätta sig.

I samband med att man skaffar kreditkort eller söker lån så görs en kalkyl för att ta reda på just detta - om personen klarar av ytterligare skuldsättning. Kreditgivaren tar en kreditupplysning för att inhämta uppgifter och gör en så kallad KALP-kalkyl där förkortningen står för Kvar Att Leva På. Detta görs främst när man tar större lån, som ett bolån, men kan även användas av andra kreditgivare.

Author Håkan

Håkan en erfaren och skicklig skribent på Kortio som har en bakgrund inom psykologi, IT och språk. Hans noggrannhet och objektivitet gör honom till en pålitlig källa till information för besökare, och hans intresse för ämnen som privatekonomi och resor ger hans artiklar och recensioner en extra dimension.

Publicerad: 2023-08-17 Senast uppdaterad: 2023-10-31