Behandling av personuppgifter

Inga former av personuppgifter samlas in eller sparas så länge inte du som användare blir speciellt tillfrågad att lämna dessa och då hanteras personuppgifterna helt i enlighet med gällande person- och dataskydds-lagstiftning. De personuppgifter du lämnar hos Kortio vid samtycke via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas och används för administration samt i vissa fall prövning av kreditansökan. Vid kreditansökan inhämtar Kortio en kreditupplysning ifrån upplysningscentralen (UC) baserat på dina personuppgifter som du lämnar. Personnummer och namn måste registreras för att försäkra oss om din identitet inför kreditprövningen. Kortio förmedlar enbart den lämnade informationen, tillsammans med kreditprövningen (i de fall vi gör en kreditprövning) till kreditutfärdarna. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad.

Alla kort och privatlån som distribueras av Kortio omfattas av Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Kortio är registrerade som konsumentkreditinstitut hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Personuppgifter och övrig information som lämnas till oss behandlas även som ett led i vårt förebyggande arbete för att förhindra bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism. Personuppgifterna gallras i enlighet med personuppgiftslagen och annan relevant lagstiftning, vilket betyder att uppgifterna inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi tar varsamt hand om dina personuppgifter så att du och dina uppgifter ska vara trygga hos oss. Vi ser gärna att du läser igenom vår personuppgiftspolicy som innehåller mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Genom att godkänna dessa villkor godkänner du även att anslutas till Kortio AB:s databas. Kortio AB kan i detta sammanhang komma att spara och bearbeta de personuppgifter som anges och kan vid framtida tillfälle komma att kontakta dig via e-post, telefon och brev med information om nya produkter, tjänster eller andra erbjudanden från Kortio.se. Närhelst du vill kan du avsäga dig kommunikation från oss genom att kontakta vår kundtjänst på hello@kortio.se. I våra nyhetsbrev finns självklart även länk för att ta bort sin prenumeration. Läs mer om detta i vår personuppgiftspolicy.

När du ger medgivande till kreditkontroll

När du ansöker om en kredit hos Kortio accepterar du följande:
Du medger att kreditansökan och kreditbesked får skickas till angivet kreditinstitut. Du är införstådd med att kreditupplysning inhämtas och att arbetsgivaren kan komma att kontaktas av banken. Du är även medveten om att Kortio inte fattar några slutgiltiga kreditbeslut.

Det innebär således att det inte är Kortio som tar ett beslut om huruvida du beviljas den kredit som du har ansökt om.

Begränsning av Kortios ansvar

Kortio är ej ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Kortio om den varit normalt aktsam. Kortio ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Om de uppgifter du angett vid din ansökan behöver korrigeras och detta gör att ditt ärende till kreditinstitutet blir försenat, garanterar varken Kortio eller kreditinstitutet att de priser och erbjudande som redovisats vid din ansökan fortfarande gäller. Om du är missnöjd med Kortios agerande kan du maila oss på hello@kortio.se. Vidare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Kortio jobbar aktivt med att uppdatera villkor och uppgifter för alla kort och lån som visas på sajten, dock kan inte Kortio alltid garantera informationen då justeringar ständigt sker hos bankerna.

Villkorsändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor. Detta meddelar vi dig genom att publicera den uppdaterade versionen här om ändringarna inte kan anses så pass väsentliga eller påverka ditt befintliga engagemang med oss kan vi att behöva ert samtycke för den ändringen, vilket vi i så fall kommer inhämta från er i god tid för att erbjuda en chans att göra ett ställningstagande till förändringen och motsätta sig behandling om möjligt innan en sådan förändring sker.

Allmänt

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Kortio.se utan tillstånd. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Kortio.

Bolaget

Kortio AB
Org.nr: 556781-2978

Maila oss på hello@kortio.se
Stora Badhusgatan 18
411 21 Göteborg