Kortio personuppgiftspolicy

Kortio värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Kortio samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig är Kortio AB, org. nummer 556781-2978, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på hello@kortio.se.

Du har rätt att invända till vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden, läs mer nedan under respektive ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter. Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilken information samlar vi in om dig och varför

Låneförmedling

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Kortio’s jämförelsetjänst för privatlån.

Behandlingar som utförs

 • Registrering av låneansökan
 • identitetskontroll
 • analys av uppgifter i låneansökan samt uppgifter i kreditupplysning
 • vidarebefordran av låneansökan till de banker och kreditgivare vi samarbetar med enligt respektive banks grundkrav på låntagare
 • PEP-kontroll (person i politisk utsatt ställning)
 • kontroll mot EU:s sanktionslistor
 • kontakt via e-post, sms och telefon
 • inspelning av telefonsamtal
 • verifiera identitet med bank-id
 • hantering av kundtjänst
 • samt
 • presentera låneerbjudanden, avslagsbeslut m.m

Kategorier av personuppgifter

 • Namn, personnummer
 • kontaktuppgifter
 • IP-adress
 • information om lån
 • civilstånd, barn
 • boende
 • sysselsättning
 • kontonummer
 • information om medsökande (om tillämpligt)
 • information från kreditupplysning
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, hämtar vi även uppgifter från den kreditupplysning som tas via kreditupplysningsföretag.

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Kortio är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med kreditförmedlingen.

Vid en lånejämförelse så kan din ansökan skickas till följande kreditgivare:

Avida Finans, Collector, Credway (Northmill), Euroloan (Mash), Lendify, Santander Consumer Bank AS, SevenDay. Din ansökan skickas vidare till de kreditgivare vars grundkrav överensstämmer med din ansökan. De kreditgivare som tar emot din låneansökan är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om bankernas grundkrav på låntagare samt policy för personuppgiftshantering på kreditgivarnas respektive hemsida.

Kundtjänst och kundkommunikation sker via vårt egna kundtjänsthanteringssystem.

Enligt lag måste vi utföra en PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor.

I vissa fall är Korito skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter till Polismyndighet eller Finansinspektionen vid misstanke om brott t.ex. bedrägeri eller otillåten identitetsanvändning.

Automatiserat beslutsfattande:

Denna behandling innebär i de flesta fall automatiserat beslutsfattande av uppgifter i din låneansökan av de kreditgivare som tar del av den. Bedömningen ser olika ut men baseras i regel på ditt kreditbetyg, betalningsanmärkningar, skulder, inkomst och liknande uppgifter. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive kreditgivare för mer information om automatiserat beslutsfattande.

Laglig grund:

Fullgörande av kundavtalet. Identitetskontroll, PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor sker med stöd av rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Kortio ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden. Vi raderar all information 12 månader efter att din relation med Kortio anses avslutad. Vid det fall du får låneerbjudanden anses din relation med Kortio avslutad 6 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Kortio avslutat 3 månader efter att du genomförde lånejämförelsen.

Kundtjänst per telefon och e-post raderas löpande 15 månader efter mottagandet.

Kreditupplysningsinformation raderas efter maximalt 3 månader från inhämtande.

Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i Bokföringslagen. Kortio omfattas även av Penningtvättslagen och behöver därför genomföra åtgärder för att säkerställa kundkännedom vilket innehåller personuppgifter. Dessa uppgifter är Kortio skyldiga att bevara i minst 5 år. Information arkiveras och sparas krypterad med begränsad tillgång.

Kortförmedling

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Kortio’s jämförelsetjänst för kortförmedling.

Behandlingar som utförs

 • Registrering av kortansökan
 • identitetskontroll
 • analys av uppgifter i kortansökan samt uppgifter i kreditupplysning
 • vidarebefordran av låneansökan till de banker och kreditgivare vi samarbetar med enligt respektive banks grundkrav på låntagare
 • PEP-kontroll (person i politisk utsatt ställning)
 • kontroll mot EU:s sanktionslistor
 • kontakt via e-post, sms och telefon
 • inspelning av telefonsamtal
 • verifiera identitet med bank-id
 • hantering av kundtjänst, samt
 • presentera korterbjudanden, avslagsbeslut m.m.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn, personnummer
 • kontaktuppgifter
 • IP-adress
 • information om lån
 • civilstånd, barn
 • boende
 • sysselsättning
 • kontonummer
 • information om medsökande (om tillämpligt)
 • information från kreditupplysning
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, hämtar vi även uppgifter från den kreditupplysning som tas via kreditupplysningsföretag.

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Kortio är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med kreditförmedlingen.

Vid en kortjämförelse så kan din ansökan skickas till följande kortaktörergivare: Resurs Bank, Collector, Santander, Marginalen, Medmera Bank AB (COOP), Nordea Finans (Everydaycard), Norwegian Bank, Ikano Bank. Din ansökan skickas vidare till de kreditgivare vars grundkrav överensstämmer med din ansökan. De kreditgivare som tar emot din kortansökan är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om bankernas grundkrav samt policy för personuppgiftshantering på kreditgivarnas respektive hemsida.

Kundtjänst och kundkommunikation sker via vårt egna kundtjänsthanteringssystem.

Enligt lag måste vi utföra en PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor.

I vissa fall är Korito skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter till Polismyndighet eller Finansinspektionen vid misstanke om brott t.ex. bedrägeri eller otillåten identitetsanvändning.

Automatiserat beslutsfattande:

Denna behandling innebär i de flesta fall automatiserat beslutsfattande av uppgifter i din låneansökan av de kreditgivare som tar del av den. Bedömningen ser olika ut men baseras i regel på ditt kreditbetyg, betalningsanmärkningar, skulder, inkomst och liknande uppgifter. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive kreditgivare för mer information om automatiserat beslutsfattande.

Laglig grund:

Fullgörande av kundavtalet. Identitetskontroll, PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor sker med stöd av rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Kortio ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv kortansökan eller aktiva korterbjudanden. Vi raderar all information 12 månader efter att din relation med Kortio anses avslutad. Vid det fall du får korterbjudanden anses din relation med Kortio avslutad 6 månader efter att du genomförde kortjämförelsen. Vid det fall du inte får några korterbjudanden anses din relation med Kortio avslutat 3 månader efter att du genomförde kortjämförelsen.

Kundtjänst per telefon och e-post raderas löpande 15 månader efter mottagandet.

Kreditupplysningsinformation raderas efter maximalt 3 månader från inhämtande.

Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i Bokföringslagen. Kortio omfattas även av Penningtvättslagen och behöver därför genomföra åtgärder för att säkerställa kundkännedom vilket innehåller personuppgifter. Dessa uppgifter är Kortio skyldiga att bevara i minst 5 år. Information arkiveras och sparas krypterad med begränsad tillgång.

Marknadsföring

Ändamål

För att kunna marknadsföra Kortio’s tjänst samt tilläggstjänster till tidigare kunder.

Behandling som utförs

 • Segmentering
 • e-postutskick
 • telemarketing
 • analys av marknadsföring

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • kontaktuppgifter
 • geografiskt område
 • förmedlad produkt

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter? Mailchimp/Mandrill (The Rocket Science Group, LLC) (e-postdistributör), 21 grams AB (postdistributör).

Laglig grund:

Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din enskildas integritet på väsentligt sätt

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på hello@kortio.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv jämförelse eller aktiva erbjudanden. Vi raderar all information 12 månader efter att din relation med Kortio anses avslutad.

Om du jämför privatlån eller kort anses din relation med Kortio avslutad 9 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Kortio avslutat 3 månader efter att du genomförde lånejämförelsen.

Ändamål

För att kunna marknadsföra Kortio’s tjänst samt tilläggstjänster.

Behandling som utförs

 • Segmentering
 • telemarketing
 • analys av marknadsföring

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • adress, samt
 • IP-nummer
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi köper kontaktuppgifter från följande leverantörer: Adtraction, Adrecord.

Laglig grund:

Samtycke. Vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål endast om du dessförinnan lämnat ett aktivt samtycke till oss eller våra leverantörer.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Du kan enkelt ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på hello@kortio.se så blir du inte kontaktad för detta ändamål i framtiden.

Lagringsperiod:

Om du inte väljer att använda Kortio’s tjänst så raderar vi all information 12 månader efter det att du lämnade samtycket till att bli kontaktad av oss.

Ändamål

För att kunna marknadsföra Kortio’s tjänst samt tilläggstjänster.

Behandling som utförs

 • E-postutskick med privatekonomi-nyheter och marknadsföring

Kategorier av personuppgifter

 • E-postadress
Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Mailchimp/Mandrill (The Rocket Science Group, LLC) (e-postdistributör).

Laglig grund:

Samtycke. Vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål endast om du dessförinnan lämnat ett aktivt samtycke till oss. Din rätt att motsätta sig behandlingen: Du kan enkelt ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på hello@kortio.se så blir du inte kontaktad för detta ändamål i framtiden.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du inte tagit tillbaka ditt samtycke. Om du inte tar tillbaka ditt samtycke raderar vi all information 36 månader efter att du slutat använda dig av våra tjänster.

Ändamål

För att kunna marknadsföra Kortio’s tjänst på Facebook och Google’s annonsnätverk.

Behandling som utförs

 • Skapande av “lookalike”-målgrupper och anpassade målgrupper på Facebook, samt
 • Skapande av “Similar audience” på Google Adwords annonsnätverk.

Kategorier av personuppgifter

 • E-postadress

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Facebook Inc och Google Inc.

Laglig grund:

Berättigat intresse efter en intresseavvägning. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din enskildas integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte vill. Kontakta oss på hello@kortio.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv jämförelse eller aktiva erbjudanden. Vi raderar all information 12 månader efter att din relation med Kortio anses avslutad.

Om du jämför privatlån eller kort anses din relation med Kortio avslutad 6 respektive 9 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Kortio avslutat 3 månader efter att du genomförde lånejämförelsen.

Marknadsföring

Ändamål

För att kunna marknadsföra Kortio’s tjänst till Kortios kundklubb.

Behandling som utförs

 • Profilering
 • e-postutskick
 • telemarketing
 • Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • kontaktuppgifter
 • geografiskt område
 • förmedlad produkt

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter? Mailchimp/Mandrill (The Rocket Science Group, LLC) (e-postdistributör), 21 grams AB (postdistributör).

Laglig grund:

Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster (GDPR 1.6.f). Kortio bedriver en kundklubb från vilken dess medlemmar erhåller olika, för Kortios kunder, unika erbjudanden kring deras privatekonomi. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din enskildas integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på hello@kortio.se så tar vi bort din information.

Kortio säljer aldrig din information till bolag utanför vår koncern eller som vi ej innehar avtal om förmedling med förutsatt att du inte vid vart tillfälle har givit oss ett explicit samtycke.

Lagringsperiod:

Upp till 3 år

Motverka bedrägerier

Ändamål

För att kunna förhindra bedrägerier, identitetskapningar och utföra riskhantering.

Behandlingar som utförs

 • Analysera uppgifter mot uppgifter kopplade till misstänkta aktiviteter.

Kategorier av personuppgifter

 • Personnummer
 • IP-nummer
 • Kontaktuppgifter
Laglig grund:

Berättigat intresse efter en intresseavvägning. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din enskildas integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte vill. Kontakta oss på hello@kortio.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv jämförelse eller aktiva erbjudanden. Vi raderar all information 12 månader efter att din relation med Kortio anses avslutad.

Om du jämför privatlån eller kort anses din relation med Kortio avslutad 6 respektive 9 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Kortio avslutat 3 månader efter att du genomförde lånejämförelsen.

Förhindra olaglig användning

Ändamål

För att kunna tillgodose säkerhet för vår tjänst och kommunikationsnät, upptäcka/förhindra olaglig användning, intrång/virusattacker m.m.

Behandlingar som utförs

 • Analysera uppgifter mot tilläggsuppgifter kopplade till misstänkta aktiviteter.

Kategorier av personuppgifter

 • IP-nummer
Laglig grund:

Berättigat intresse att upprätthålla säkerheten för vår tjänst efter en intresseavvägning. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din enskildas integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte vill. Kontakta oss på hello@kortio.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål i maximalt 4 veckor.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. När det kommer till drift och underhåll använder vi oss av personuppgiftsbiträden som är baserade i Sverige.

Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi har kontroll över våra informationstillgångar.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till begränsning Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Se mer om de specifika legala grunderna under respektive ändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt till radering Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Notera att Kortio i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information. Se mer information under respektive ändamål.

Rätt till rättelse Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Utöva dina rättigheter Utöva dina rättigheter

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss. Skicka ett meddelande till oss på hello@kortio.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Vi använder oss av lokal lagring av data, vilket innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. En typ av lokal lagring av data är cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende dig (så som namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om din webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren. Vi använder oss också av andra, liknande tekniker såsom pixeltaggar. Dessa är tekniker som kan känna igen cookies och andra identifierare och som gör det möjligt för tredje parter att placera cookies i din enhet. I detta dokument används termen ”lokal lagring av data” som ett samlingsnamn för cookies, pixeltaggar och annan liknande teknik.

Viss lokal lagring av data är nödvändig för att du ska kunna använda Kortios tjänst. Detta gäller till exempel information om dina inställningar, vilket visar oss hur frågorna ska presenteras i din webbläsare. Lokal lagring av data används också för att vi ska kunna anpassa våra tjänster så bra som möjligt efter din användning, exempelvis för att lagra vilka inställningar som du vill ha vid uppspelning av ljud, för att lagra information om vilken videokvalitet som passar din webbläsare och internethastighet och för specialfunktioner såsom möjligheten att spara ifyllda uppgifter. Vi använder också olika mätverktyg som ger oss statistik och analyser avseende beteende på Kortios hemsida. Vidare använder vi information vi har samlat in och analyserat för att utveckla och förbättra Kortios hemsida och för att kontrollera att den fungerar som den ska.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen (som föreslås byta namn till "Integritetsskyddsmyndigheten") är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att Kortio hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftskydd?

Genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@kortio.se.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Kortios hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.