Hör av dig till oss via mail eller chatt

Vi vill ha 100% nöjda kunder. Om du, oavsett anledning, är missnöjd med vår tjänst skulle vi uppskatta om du kontaktade oss. Alla kan göra fel, men vi vill gärna få chansen att rätta till det! Du kan maila dina klagomål till hello@kortio.se.

Du kan även kontakta oss i vår chatt. Chatten är bemannad på vardagar och vårt mål är att svara dig så fort vi kan. Om vi mot förmodan inte är tillgängliga i chatten får du gärna kontakta oss via mail.

Hör av dig till oss via post

Vill du istället skicka oss ett skriftligt klagomål eler av annan anledning göra av dig till oss via post är vår adress,

Kortio AB

Stora Badhusgatan 18

411 21 Göteborg

Det kan dröja lite längre att få svar via brev, men vi har som mål att besvara skriftliga klagomål inom 5 arbetsdagar från det att vi mottagit brevet.

Om du inte är nöjd efter att Klagomålsansvarig på Kortio AB prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, e-post arn@arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-225800, lämnar avgiftsfri vägledning.

Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol. Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndigheter för konsumentkreditinstitut och försäkringsförmedlare) tar också emot klagomål. Ingen av dem tar dock upp enskilda fall, utan vidtar åtgärder först när de bedömer att ett företag fått många klagomål.