Evenemangsförsäkring är unikt och ingår om du betalat biljetter med Easylivingkortet från Collector Bank. Nedan förklarar vi hur evenemgsskydd från Easyliving fungerar.

När gäller försäkringen?

Evenemangsskyddet gäller när du betalat 100% av biljetten med Collector Easyliving. Den innebär att du får full ersättning för kostnader som uppstår vid avbeställning om du skulle bli sjuk och inte kan gå på konserten, matchen eller föreställningen som du har köpt biljett till.

Ska du själv delta som tex på ett idrottsevent så måste det innebära idrott på motionsnivå.Försäkringen gäller om du före inpassering till evenemanget:

  • Råkar ut för en olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. Sjukdomen eller olycksfallet ska vara akut och ska ha varit okänd vid beställningstillfället av evenemanget
  • Har en närstående person till dig som råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall.
  • Har en kompis som ska med och som tillsammans med dig beställt och betalat biljett till evenemanget, men råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall
  • Råkar ut för brand eller annan oförutsedd händelse som orsakar väsentlig skada i din permanenta bostad.

Vad behövs för att få ersättning?

Du ska först och främst köpt biljetten av organiserat och auktoriserat försäljningsställe för evenemang. Alltså gäller det inte om du tex köpt biljetten på blocket.

För att få ersättning bör du snarast möjligt få ett läkarintyg på sjukdom eller skadan. Om det är medicinskt eller praktiskt omöjligt att genomföra undersökning innan evenemangets start, behöver även detta styrkas av behörig och ojävig läkare.

När gäller inte evenemangsförsäkringen?

Försäkringen gäller inte vid sjukdom eller olycksfall som orsakats av graviditet eller barnafödsel, inte heller om evenemangsbiljett beställts trots medicinsk avrådan Ersättningen täcker endast biljetten, inte resa eller logi till eventet.

Vilken ersättning får du?

Du får ersättning för kostnaderna kring avbeställningen, alltså biljetten och ev extra avbeställningskostnader. Högsta belopp är 10 000 kr per person eller 30 000 kr totalt om du köpt biljetter till flera personer.

Du behöver självklart inte heller betala någon självrisk.

Author Håkan

Håkan en erfaren och skicklig skribent på Kortio som har en bakgrund inom psykologi, IT och språk. Hans noggrannhet och objektivitet gör honom till en pålitlig källa till information för besökare, och hans intresse för ämnen som privatekonomi och resor ger hans artiklar och recensioner en extra dimension.

Publicerad: 2021-12-07 Senast uppdaterad: 2023-05-03