Deborah frågar:

Kan man koppla Resurs Gold till Apple Pay?

2022-11-01 Kreditkort

Elin Persson svarar:

Ja, Resurs Gold går att kopplas till både Apple och Google Pay,