Under juni och juli månad undersökte Anyfin hur den svenska folkhälsan påverkas av den tuffa ekonomiska situationen med skyhög inflation, stigande räntor, el- och gaspriser. YouGovs analysinstitut står bakom undersökningen som baseras på intervjuer med 1010 svenskar i åldrarna 18-54 år. Urvalet är representativt för befolkningen enligt Statistiska Centralbyråns idealbedömning utifrån faktorer som kön, geografisk plats och ålder. Enligt prognoserna står vi inför en mångårig lågkonjunktur och elpriser som förväntas bli högre under vintern. Den pågående krisen i världen är den främsta orsaken till att vi förutspås gå in i en ekonomisk kris, samtidigt härjar den kravfyllda julhandeln omkring oss med ännu större hål i plånboken som påföljd. Det är inte bara kostnaderna för el- och gas som stiger, även priserna på bränsle och livsmedel har skjutit i höjden.

Hur påverkas vi av de tuffa ekonomin som råder? 

Enligt Anyfinundersökningen känner drygt hälften av alla svenskar negativa hälsoeffekter på grund av det svåra ekonomiska världsläget. Vissa har större problem som sömnsvårigheter och magproblem som begränsar vardagslivet. De som känner sig mest oroade och stressade inför framtiden är människor mellan 18 och 34 år. Följderna av den finansiella turbulensen är att majoriteten tänker efter mer innan ett köp eller avstår helt. 

Många känner sig oroade inför en vinter med elpriser som förväntas stiga och var tionde svensk är osäker på hur de ska kunna finansiera sina elkostnader. Resultatet visar också att 21% av svenskarna kämpar för att få privatekonomin att gå ihop varje månad. Många känner sig nödgade att ändra sina konsumtionsvanor; nästan en tredjedel uppger att de inte längre har råd med samma livsstil som förr och fler människor har tvingats göra inköp på kredit då de inte har någon buffert att ta ifrån. 

Av de 38% som uppger att de i nuläget har en osäkrad kredit är en fjärdedel dåligt insatta i kreditvillkoren. Med en vinter framför oss som antagligen kommer innebära ännu svårare ekonomiska utmaningar bör du ta tillfället i akt och se över vad som gäller. Tänk dig ordentligt för innan du skaffar ett kreditkort eller tar ett lån. Om du inte kan betala tillbaka skulden riskerar du betalningsanmärkningar och skulden till Kronofogden som följd, vilket kan innebära att du hamnar i en ond skuldkarusell som du inte kan ta dig ur.       

Viktiga faktorer när du jämför kreditkort

Innan du väljer kreditkort rekommenderar vi att du noga jämför de olika korten. Det finns en uppsjö av kreditkort att välja mellan och faktorer som räntesats och räntefri delbetalning kan betyda oerhört mycket för kostnaden. Nedan går vi igenom vad du bör tänka på när du jämför kreditkort.

Räntesats och räntefri period

Räntan varierar mellan olika kreditkortsutgivare och är av yttersta vikt om du ska delbetala. Räntefria dagar innebär att du slipper att betala ränta på din kreditskuld under en period på mellan 30 och 65 dagar. Det kan göra stor skillnad att ha två löner istället för en att betala tillbaka sin skuld utan ränta.

Räntefri delbetalning

Många kreditkort ger dig möjlighet att delbetala räntefritt, vanligtvis under en löptid på 6 eller 12 månader. Ofta finns en minimigräns för att räntefri delbetalning ska kunna aktiveras för ett separat inköp, till exempel 2 000 kr. Här är det viktigt att du är medveten om vilka kostnader som tillkommer om du överskrider den överenskomna perioden för räntefri delbetalning.

Betalningsfria månader

En betalningsfri månad innebär att du skjuter fram betalningen utan kostnad en månad. Det varierar mellan olika kreditkortsutgivare hur många betalningsfria månader som tillåts per år. Du måste ansöka om en betalningsfri månad och kraven skiljer sig åt mellan olika kort. Ofta kan inte en betalningsfri månad beviljas i början av låneperioden och du kan inte få flera betalningsfria månader på raken om fler accepteras. Ett generellt krav är också att du har skött dina tidigare avbetalningar. 

En betalningsfri månad är extra fördelaktigt att kunna utnyttja vid en tillfällig ekonomisk kris eller kring kostnadsintensiva högtider som jul. Samtidigt måste du säkerställa att du kan delbetala dubbelt så mycket nästa månad för att inte onödiga kostnader ska uppstå. 

Dolda avgifter

Stirra dig inte blind på räntesatsen, även kallad nominell ränta. Den totala kostnaden kallas effektiv ränta och här i ingår årsavgift, aviavgift och dylikt. Ofta är dessa avgifter finstilta och viktiga att ha koll på för att undvika en dyr kredit. Det finns många bra kreditkort med fri årsavgift. Viktigast är att du vet med dig att förmåner som bonus och cashback är minst lika mycket som kostnaderna för att ett kreditkort ska löna sig.  

Kreditkort med bra villkor för delbetalning

Resurs Gold - betalningsfria månader och lång räntefri period

Med detta kreditkort får du upp till 60 räntefria dagar och kan delbetala dina inköp räntefritt under 6 månader. Vid delbetalning har du möjlighet att få två betalningsfria månader per år om du har skött avbetalningarna klanderfritt i minst 6 månader. Räntesatsen ligger på 12,36 - 17,32% och årsavgiften är 245 kr, den effektiva räntan kan maximalt bli 27,43%. Utmärkande för kortet är att du får 0,5 bonuspoäng per krona på de flesta utgifter, även räkningsbetalningar och årskostnaden. Det finns två andra Resurs-kort: Resurs Classic och Resurs World. Dessa kreditkort har samma förmånliga villkor för avbetalning, men för övrigt skiljer de sig åt.

Ikano Visa - flexibla villkor för delbetalning och fri årsavgift

Kreditkortet erbjuder upp till 56 räntefria dagar och räntefri delbetalning på maximalt 12 månader. Som alternativ till betalningsfri månad kan du här välja att betala minst 5 % av månadsfakturan och skjuta fram resten till nästa månad. Ikano Visa har en relativt låg ränta på 16,30% och en effektiv ränta på 20,74%. En stor fördel är fri årsavgift och att du får en bonuspoäng för varje spenderad krona, dock inte på räkningar och dylikt.  

Känn ingen skam för dålig ekonomi - många svenskar är i samma situation

I juletider är det alltid extra viktigt med empati och omsorg eftersom ensamhet och fattigdom blir extra kännbara när kraven och de lyckliga fasaderna bränner som starkast. Detta år är det viktigare än någonsin med medmänsklighet med en omvärld i spillror och många har en ohållbar ekonomisk situation. Du ska inte känna skam för att prata om att du har det svårt ekonomiskt, tvärtom kan det lätta med öppenhet kring pengar och du är långtifrån ensam. 28% tycker det är svårt att förutse hur mycket pengar de har kvar mot slutet av månaden och långt över hälften av intervjupersonerna svarar att de delbetalar sina inköp för att de inte har råd att betala omedelbart. Detta är inget att skämmas för utan bör ses som ett bra alternativ i tuffare tider. Inte minst bör du tänka på att kredit är en lyx som långtifrån förunnas alla i världen. 

Cia Erander

Cia har arbetat som ekonomisk rådgivare och har en lång och bred bana som journalist och redaktör bakom sig. De senaste åren har hon även jobbat som content writer med inriktningar som finans, hållbarhet, turism, industri och livsstil.

Publicerad: 2022-12-01 Senast uppdaterad: 2023-05-03