Så förändras Dining by Amex 

Från den första december 2023 gäller nya villkor inom förmånsprogrammet Dining by Amex. Förändringar som påverkar kortinnehavare av Amex Platinum och Centurion.

Dining by Amex är en uppskattad förmån som ingår i Amex Gold, Platinum och Centurion. De med Gold har tidigare fått 600 kronor tillbaka vid besök hos utvalda restauranger. Detta medan kortinnehavare med Platinum och Centurion både fått 3 gratis restaurangbesök, för två personer, per år samt totalt 4000 kronor tillbaka på notan hos samarbetande restauranger. Från den första december har däremot villkoren ändrats för kortinnehavare av Platinum och Centurion. 

Sex restaurangbesök  

Fördelen är att antalet restaurangbesök ökats, från tre till sex besök. Dessa besök bokas via appen Amex Experience och det är även i appen som det går att se inom vilka perioder som bokning kan ske. Ett restaurangbesök kan bokas per period och det är inte möjligt att spara ett gratis restaurangbesök till kommande period. De sex perioderna består av månaderna januari, mars, maj, juli, september och november. 

Det som ingår är, som tidigare, en förrätt och varmrätt eller en varmrätt och efterrätt. Dryck och eventuella andra rätter betalas av besökaren. 

Tillbaka på notan försvinner

Nackdelen är att ”tillbaka på notan” försvinner för Platinum och Centurion. Det gick tidigare att få tillbaka upp till 2000 kronor hos restauranger i Sverige samt 2000 kronor på utvalda restauranger utomlands. Denna förmån är alltså borttagen och ersatt med förbättrade villkor på förmånen ovan. 

För Amex Gold sker däremot ingen förändring av förmånen. Med kortet går det, som tidigare, att få tillbaka 600 kronor per år vid besök hos utvalda restauranger.

Author Håkan

Håkan en erfaren och skicklig skribent på Kortio som har en bakgrund inom psykologi, IT och språk. Hans noggrannhet och objektivitet gör honom till en pålitlig källa till information för besökare, och hans intresse för ämnen som privatekonomi och resor ger hans artiklar och recensioner en extra dimension.

Publicerad: 2024-01-05 Senast uppdaterad: 2024-01-11