Amex förtydligar villkor kring kortanvändning 

Den första december 2023 började nya kortvillkor gälla för samtliga kreditkort från American Express. En av förändringarna är att Amex förtydligar att kortet enbart förväntas användas för privat bruk.  

I oktober förra året skickade Amex ut ett mail, till alla kortinnehavare, om att villkoren för deras kreditkort skulle uppdateras och att de nya villkoren skulle börja gälla första december samma år. Bland annat fanns det förändrade villkor inom Dining by Amex, antalet gratis extrakort samt kring kortanvändning.  

Användning av kort

Gällande hur kreditkortet förväntas användas finns flera förändringar i villkoren. Dessa kan ses i del 2 av medlemsvillkoren och under rubriken ”Användning av kortet”. I tidigare villkor fanns enbart en enda mening som beskrev förväntad kortanvändning:

” Kortmedlemmen får, med de begränsningar som framgår av medlemsvillkoren använda kortet för att betala för varor och tjänster från affärspartner, för att göra kontantuttag eller för saldoöverföringar” 

Denna text har förlängts betydligt i de nya villkoren och Amex gör det tydligt att kreditkortet enbart ska användas för privat bruk och inte inom ett företags verksamhet. Första meningen är ” Detta är en produkt avsedd för privat spendering” och därefter följer förtydligande kring tillfällen då kreditkortet inte förväntas användas.

  • Vidareförsäljning: Kortet får inte användas för att köpa in varor eller tjänster som förväntas säljas vidare. I detta fall gör de ingen skillnad på om det sker som privatperson eller företag. 
  • Näringsverksamhet: Kortet får inte användas för att bedriva näringsverksamhet. Företag som önskar använda ett kort från Amex kan välja ett företagskort. 
  • Olagliga produkter: Kortet får inte heller användas för att köpa in olagliga produkter eller tjänster. 

Kontaktlösa metoder

Ytterligare en uppdatering är att Amex nu nämner att kortinnehavaren kan betala med kontaktlösa metoder. Bland annat nämns att kortinnehavaren kan godkänna en ”kontaktlös debitering genom att föra kortet över en kontaktlös kortläsare” samt debitering som sker via en digital plånboksteknik. 

Vid obehörig transaktion

Under rubriken ”Obehöriga transaktioner” har en mening lagts till i slutet av villkoren. Det som lagts till är följande:

Kortinnehavaren måste omedelbart underrätta American Express Kundservice så fort Kortinnehavaren misstänker att debitering är felaktig.    

I tidigare, och nuvarande villkor, nämns även att Amex ska kontaktas omedelbart om kort eller konto använts på ett bedrägligt sätt. 

Kortmedlemmen måste omedelbart underrätta American Express Kundservice vid upptäckt om att kortet eller kontot använts utan kortmedlemmens samtycke eller på annat sätt missbrukats.

Med tillägget som visas ovan förtydligas det alltså att kortinnehavaren även omedelbart måste kontakta Amex vid misstanke om felaktig debitering.

Author Håkan

Håkan en erfaren och skicklig skribent på Kortio som har en bakgrund inom psykologi, IT och språk. Hans noggrannhet och objektivitet gör honom till en pålitlig källa till information för besökare, och hans intresse för ämnen som privatekonomi och resor ger hans artiklar och recensioner en extra dimension.

Publicerad: 2024-01-05