Under slutet av 2023, och början av 2024, har flera kreditkort fått uppdaterade villkor eller nya funktioner. Det kan vara allt från nya försäkringar till begränsningar kring att tjäna poäng. Sex av de större villkorsförändringarna presenteras här.

1. American Express – Amex Dining

Sedan första december 2023 har American Express nya regler för deras förmånsprogram Amex Dining. En förmån som ingår i Amex Centurion, Amex Platinum och Amex Gold. Däremot är det bara de två bästa kreditkorten, Centurion och Platinum, som påverkas av denna förändring. 

Under 2024 kan sex gratis restaurangbesök bokas för två personer vilket är en fördubbling mot föregående år då gränsen var på tre besök. Däremot försvinner istället ”Tillbaka på notan” vilket var en förmån som innebar att upp till 4000 kronor gick att få återbetalt vid inköp hos utvalda restauranger. 

2. SAS EuroBonus Mastercard – Ej poäng via Curve

Från den 6:e februari 2024 går det inte längre att samla EuroBonus-poäng genom att betala med SAS EuroBonus Mastercard via Curve. Detta efter att SEB har uppdaterat villkoren och inte längre ger poäng via kortinköp som sker ”med annat kort…till exempel Curve och liknande tjänster”. Vilka ”liknande tjänster” kan vara framgår inte i villkoren men betaltjänsten Betalo har bekräftat att de inte omfattas av detta undantag för att tjäna poäng. 

3. Binance kort kan inte längre användas

Från den 20:e december 2023 har det inte längre varit möjligt för svenska användare att använda Binance Card. Detta efter att kryptoföretaget valt att avgränsa sin kortverksamhet färre länder. Det finns mycket som tyder på att förändringen skett efter hårdare finansiella regelverk och att flera finansbolag valt att avsluta sitt samarbete med kryptobörsen. 

4. Lunar - Introducerar AI

Lunar x AI Beta är en AI-funktion som förväntas bli tillgänglig för användare av Lunarkortet under 2024. I dagsläget går det att läsa om AI-funktionen på hemsidan samt skriva upp sig på väntelistan för att få uppdaterad information om när tjänsten blir tillgänglig. 

5. SAS Eurobonus Premium – Årsavgift och bonus

Från den första maj 2024 kommer två förändringar att gälla på SAS EuroBonus Premium. För det första höjs månadsavgiften med 40 kronor vilket innebär att årsavgiften höjs från 1855 kronor till 2335 kronor. 

För det andra införs en ny regel kring antalet statuspoäng som tjänas per månad. Tidigare tjänades alltid statuspoäng som motsvarande 25 % av intjänade Extrapoäng. Detta utan någon lägsta nivå. Nu införs en lägsta nivå på 500 statuspoäng. En kortinnehavare som tidigare exempelvis fått 200 eller 300 statuspoäng per månad kommer nu alltid att få 500. Detta förutsatt att minst ett kortinköp skett under månaden. 

6. ICA Bankkort Plus - Inför matförsäkring

Från första januari 2024 ingår en matförsäkring i ICA´s bankkort och kreditkort förutsatt att kortinnehavaren är stammis hos ICA. Försäkringen aktiveras om kortinnehavaren blir ofrivilligt arbetslös eller sjukskriven i över en månad.  Om denna situation uppstår kommer en summering att ske av alla kortinköp som skett hos ICA och Apoteket Hjärtat under de senaste tre månaderna. Summan divideras med tre vilket ger en genomsnittlig inköpssumma per månad. Ersättning är sedan denna genomsnittliga månadskostnad multiplicerat med två och betalas ut som presentkort hos ICA. Som mest går det att få ersättning på 10 000 kr. 

Elin Persson är en erfaren redaktör för Kortio med en stark bakgrund inom marknadsföring och en förmåga att kommunicera effektivt med besökarna. Hon är en viktig del av Kortios redaktionsteam och är alltid redo att hjälpa besökarna att lösa sina finansiella frågor och bekymmer.

Publicerad: 2024-02-15 Senast uppdaterad: 2024-02-22