Sandra frågar:

Finns det kreditkort utan ränta?

2024-02-20 Kreditkort

Stefan Bengtsson svarar:

Nej det finns inga kreditkort utan ränta. Alla kreditkort erbjuder dock ett visst antal räntefria dagar. Det innebär att du har möjlighet att använda krediten utan att behöva betala någon ränta under en bestämd tidsperiod. Den exakta längden på den räntefria perioden varierar från kort till kort.

Vanligtvis erbjuds en räntefri period på upp till 30-60 dagar, men vissa kort kan erbjuda ännu längre perioder. Det är viktigt att komma ihåg att den räntefria perioden endast gäller om du betalar hela den utnyttjade krediten innan den räntefria perioden löper ut. Om du inte betalar i tillbaka din kredit i tid så tillkommer ränta på det obetalda beloppet.