Att undvika privata utlägg för företagets räkning är inte bara en fördel för företagets ekonomi, utan det är i många fall även en stor lättnad för de anställda. Genom införandet av företagskort är det möjligt att avskaffa de krångliga processerna kring utlägg, vilket direkt bidrar till att förbättra det ekonomiska välbefinnandet för medarbetare. Nedan djupdyker vi i fördelarna med att skaffa företagskort för att undvika att medarbetarna behöver lägga ut egna pengar för företagets behov.

Fördelar för företaget

Att en arbetsplats förser sina anställda med företagskort för att undvika att medarbetare behöver göra privata utlägg, medför flera fördelar för de anställda men även för hela företaget i stort. Den främsta fördelen är en förbättrad ekonomisk översikt över alla företagets utgifter. Att samla alla affärstransaktioner till ett gemensamt företagskonto underlättar både budgetering och planering. Dessutom blir det enklare att identifiera onödiga utgifter som påverkar företagets ekonomi negativt.

En förmånlig egenskap som vissa företagskort har, exempelvis Mynt, är möjligheten att ange personliga kreditgränser för varje medarbetare. Detta gör det möjligt för företaget att förhindra överkonsumtion och garantera att utgifterna inte överskrider de budgetramar som är uppsatta för olika avdelningar eller projekt. Det leder i sin tur till en förbättrad ekonomisk styrning och en mer effektiv hantering av kostnader.

Effektivisera bokföring

Många företagskort erbjuder integrationer med populära bokföringsprogram.
Det innebär att varje gång ett företagskort används, registreras transaktionen automatiskt i företagets bokföringssystem. I bokföringsprogrammet sorteras och kopplas köpen automatiskt till rätt kategori och budget. Detta eliminerar behovet av manuell inmatning av kvitton och utläggsrapporter, vilket både minskar risken för mänskliga fel samtidigt som det sparar värdefull tid.

När all utgiftsdata samlas in och lagras digitalt genom företagskorten, underlättas revisioner. Detta gör det lättare att följa och bekräfta varje transaktion, vilket leder till ökad transparans samtidigt som det minskar risken för oegentligheter i företagets ekonomi.

Fördelar för medarbetarna

Det finns många fördelar för anställda som kan använda ett företagskort istället för att genomföra privata utlägg. En av de viktigaste fördelarna är att medarbetarna slipper personlig ekonomisk belastning. För anställda med andra höga och/ eller många utgifter, kan det innebära en avsevärd lättnad i deras ekonomiska planering och minska stressen som kommer av att behöva vänta på återbetalningar. Detta säkerställer att deras privata ekonomi inte påverkas negativt av arbetsrelaterade utgifter, vilket i sin tur bidrar till en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Genom att undvika att låta medarbetare använda sina egna pengar för företagets utgifter, visar arbetsgivaren en professionell respekt för medarbetarens ekonomiska integritet.

Stärkt förtroende för arbetsgivaren

När medarbetare tilldelas ett företagskort och därmed slipper göra personliga utlägg för arbetsrelaterade kostnader, kan det på flera sätt stärka deras förtroende för arbetsgivaren och öka deras engagemang i arbetet. Ett eget företagskort kan nämligen uppfattas som ett tecken på uppskattning och tillit från arbetsgivarens sida. Det signalerar att företaget litar på medarbetaren med företagets resurser, vilket kan stärka den anställdas känsla av värde och tillhörighet.

Medarbetare som känner sig värderade är i många fall mer benägna att vara motiverade och engagerade i sitt arbete. Genom att tillhandahålla företagskort och därmed underlätta för medarbetarna att hantera arbetsrelaterade utgifter, kan företag öka medarbetarnas motivation och engagemang.

Mynt

Mynt företagskort erbjuder en skräddarsydd finansiell lösning med möjlighet till anpassningsbara kreditgränser upp till 5 miljoner kronor och en flexibel återbetalningsstruktur, vilket gör det till ett idealiskt val för företag av alla storlekar. Med funktioner som automatisk bokföring, smart kvittohantering och kompatibilitet med ledande bokföringssystem, underlättar Mynt administrationen avsevärt och möjliggör en smidig integration i företagets ekonomiska flöden.

Risker du kan behöva se upp för

Trots fördelarna företagskort medför för en arbetsplats finns det vissa nackdelar eller utmaningar som företaget behöver hantera:

  • När anställda får tillgång till företagskort kan det öka risken för oegentligheter eller missbruk av företagets medel. Det krävs tydliga riktlinjer och uppföljning för att säkerställa att korten används på ett ansvarsfullt sätt.
  • Företagskort kan medföra extra kostnader i form av årsavgifter, räntor och andra avgifter kopplade till kortanvändningen. Dessa kostnader behöver vägas mot fördelarna med att erbjuda företagskort.
  • Det kan finnas en risk att tillgången till företagskort leder till en känsla av orättvisa eller missnöje om inte alla anställda erbjuds samma möjligheter. Det kan därför krävas transparens kring företagets regelverk och policy för företagskorten.

Elin Persson är en erfaren redaktör för Kortio med en stark bakgrund inom marknadsföring och en förmåga att kommunicera effektivt med besökarna. Hon är en viktig del av Kortios redaktionsteam och är alltid redo att hjälpa besökarna att lösa sina finansiella frågor och bekymmer.

Publicerad: 2024-04-04 Senast uppdaterad: 2024-04-05