SEKKI står för Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation och har utvecklats för att ge konsumenter tydlig information om olika kreditprodukter och deras kostnader. SEKKI-blankett är dokumentet som ger detaljerad information om en specifik kreditprodukt och dess villkor, inklusive räntor, avgifter, lånebelopp, löptid och andra relevanta uppgifter.

Vad är SEKKI?

SEKKI infördes som en del av EUs kreditdirektiv med syftet att standardisera och öka transparensen i kreditmarknaden. Man ville ge konsumenter tydlig och jämförbar information om olika kreditprodukter, däribland kreditkort.

Informationen som går att hitta i en SEKKI-blankett är bland annat:

  1. Kreditgivarens namn och kontaktinformation.
  2. Kreditkortets nominella- och effektiva ränta samt hur den beräknas.
  3. Eventuella avgifter för ett kreditkort, som exempelvis årsavgift, förseningsavgift, övertrasseringsavgift och uttagsavgift.
  4. Betalningsschemat för kreditkortet, inklusive antal betalningar, belopp och förfallodatum för varje betalning.
  5. Villkor och begränsningar för kreditkortet, som exempelvis minimibelopp för betalning, kreditgräns och avslutningsprocess.
  6. Information om konsumentens rättigheter och skyldigheter, som exempelvis information om hur man ångrar sitt kreditavtal och ifall man kan betala tillbaka krediten i förväg.

Anledningen till varför SEKKI är standardiserad är för att du som konsument enkelt ska kunna jämföra liknande kreditprodukter från olika kreditgivare. Med andra ord ska du exempelvis kunna jämföra avgifter för olika kreditkort på ett smidigt sätt.

Därför är SEKKI viktigt

SEKKI är särskilt relevant för kreditkort, eftersom det ger konsumenterna möjlighet att jämföra olika kreditkort och välja det som passar deras behov och budget bäst. Genom att läsa SEKKI kan konsumenter få en tydlig överblick över de kostnader som är förknippade med kreditkortet och därmed undvika oönskade överraskningar.

Alla kreditgivare är skyldiga att tillhandahålla SEKKI för sina kreditprodukter. Detta för att du som konsument skall kunna jämföra kreditkort och andra kreditprodukter från olika kreditgivare på ett objektivt sätt.

Det är också viktigt att förstå att SEKKI endast ger grundläggande information om kreditprodukten, och att det är upp till konsumenten att läsa och förstå alla villkor och begränsningar innan de ansöker om kredit.

Kortio
Det är viktigt att ha med sig att SEKKI endast ger grundläggande information om kreditprodukten. Det är upp till dig som kredittagare att läsa och förstå alla villkor och begränsningar innan du ansöker om en kredit.

Vad menas med ett SEKKI blankett?

En SEKKI blankett är ett dokument som innehåller informationen om en specifik kreditprodukt såsom ett kreditkort. Det är det standardiserade dokumentet som används av kreditgivare för att tillhandahålla en tydlig och översiktlig beskrivning av de viktigaste villkoren och kostnaderna för deras kreditprodukt.

Skillnaden mellan SEKKI och SEKKI blankett

SEKKI är den standardiserade formen av information som kreditgivare är skyldiga att förse dig som konsument med gällande deras kreditprodukter.

SEKKI blankett är det fysiska eller digitala dokumentet som innehåller denna SEKKI- informationen.

Måste jag läsa SEKKI innan jag skaffar ett kreditkort?

Det är mycket förmånligt att läsa igenom kreditgivarens SEKKI för ett kreditkort innan du ansöker om kortet. I vårt kortrecensioner ämnar vi att sammanfatta informationen i SEKKI blanketten. Dock kan det finnas ytterligare information i dokumentet som kan vara av värde för dig at ta del av för att kunna ta rätt beslut angående din kreditansökan.

Hitta SEKKI blanketten för ditt kreditkort

Det finns två olika tillvägagångssätt för att hitta rätt SEKKI blankett för ditt kreditkort.

  1. Kreditgivarens hemsida: Vanligtvis lägger kreditkortsgivare upp SEKKI-informationen för sina kreditkort på deras hemsida. Om du söker efter din kreditgivare och sedan ditt kreditkort på deras webbplats kommer du med stor sannolikhet hitta SEKKI-blanketten där.
  2. Kontakta kreditkortsgivarens kundtjänst: Om du inte hittar SEKKI-informationen på kreditkortets webbplats kan du kontakta kreditkortsgivaren direkt och be om en SEKKI-blankett för ditt kreditkort. Enligt konsumentkreditdirektivet är kreditgivaren är skyldig att tillhandahålla denna information till dig.

Det är viktigt att komma ihåg att SEKKI-informationen är utformad för att hjälpa dig som konsument att kunna göra informerade beslut om kreditprodukter. Om du inte kan hitta SEKKI-informationen för ett kreditkort eller om kreditgivaren inte är villig att tillhandahålla informationen kan det vara en varningssignal att vara försiktig med att ansöka om kreditkortet.

Lozan Hamid

Lozan Hamid är en begåvad ekonomistudent med en lovande framtid inom kreditbranschen. Med en stark grund i finans, privatekonomi och rådgivning samt en imponerande analytisk förmåga kommer Lozan att fortsätta vara en viktig resurs för Kortio och dess läsare genom att bidra till att hålla innehållet uppdaterat och relevant.

Publicerad: 2023-04-20 Senast uppdaterad: 2023-05-03