I Sverige är det Riksbanken som hanterar inlösen av ogiltiga sedlar. Om du har ogiltiga sedlar kan du lösa in dessa mot nya sedlar genom att ansöka om inlösen av ogiltiga sedlar hos Riksbanken. För att lösa in ogiltiga sedlar behöver du följa följande steg:

Steg 1 - Kontrollera att sedlarna möter Riksbankens förutsättningar för inlösen av ogiltiga sedlar

Du kan kontrollera om sedlarna är ogiltiga genom att besöka Riksbankens webbplats och söka efter information om vilka sedlar som är ogiltiga och hur de ser ut. 

För att läsa om ytterligare föreskrifter gällande ogiltiga sedlar kan du besöka Riksbankens föreskrifter (RBFS 2020:1).

Steg 2 - Påbörja ansökan 

För att ansöka om inlösen av ogiltiga sedlar behöver du fylla i ett ansökningsformulär genom Riksbankens hemsida. Webbformuläret för ansökning av inlösen av ogiltiga sedlar hittar du här : https://www.riksbank.se/sv/secure/logga-in/ 

Du kan även lösa in ogiltiga sedlar genom att fylla i en blankett för inlösen som finns tillgänglig på Riksbankens webbplats. Du måste ange ditt namn och din adress samt information om sedlarna som du vill lösa in.

Steg 3 - Skicka in de ogiltiga sedlarna 

När du har verifierat att sedlarna är ogiltiga och fyllt i ansökningsblanketten kan du skicka in de ogiltiga sedlarna tillsammans med inlösen blanketten till Riksbanken. Det är viktigt att notera att Riksbanken inte tar emot ogiltiga mynt, du kan endast lösa in sedlar.

Steg 4 - Ärendet handläggs 

När Riksbanken har mottagit sedlarna och inlösen blanketten kommer de att verifiera att sedlarna är ogiltiga. Handläggningstiden för ansökan om inlösen av ogiltiga sedlar är vanligtvis 3-4 veckor. Riksbanken kan även be dig att inkomma med kompletterande uppgifter under handläggningen. 

Steg 5 - Beslut 

När ärendet avslutas kommer du få ett beslut om eventuell utbetalning eller om din ansökan har fått ett avslag. Vid en utbetalning kommer du få värdet på dina sedlar insatta på ditt bankkonto inom 3-4 bankdagar. Observera att du inte kan kräva tillbaka dina ogiltiga sedlar när din ansökan om inlösen av ogiltiga sedlar får ett avslag. 

Lozan Hamid

Lozan Hamid är en begåvad ekonomistudent med en lovande framtid inom kreditbranschen. Med en stark grund i finans, privatekonomi och rådgivning samt en imponerande analytisk förmåga kommer Lozan att fortsätta vara en viktig resurs för Kortio och dess läsare genom att bidra till att hålla innehållet uppdaterat och relevant.

Publicerad: 2023-02-24 Senast uppdaterad: 2023-05-03