Betalar du med ditt kreditkort ingår flera olika försäkringar. I denna artikel fokuserar vi på reseförsäkringen och det faktum att den täcker fler än bara dig!

När gäller reseförsäkringen?

Bokar du resan med ett kreditkort så ingår ofta en kompletterande reseförsäkring. Alltså en försäkring som täcker upp för resterande kostnader där din hemförsäkring inte gäller.

Även bankkort innehåller ofta en reseförsäkring, men den är inte lika heltäckande som kreditkortens.

Ett exempel är avbeställningsskydd som oftast inte inkluderas i hemförsäkringar, men som kreditkortets reseförsäkring alltid innehar.

Det finns dock några generella krav för att kortets reseförsäkring ska gälla,

du måste t.ex.,

 • Betala stor del av resan med kortet
 • Ha ett giltigt kort, kortet får alltså inte upphöra att gälla under resan.
 • Boka en resa om utgår från någon av de nordiska länderna.

Vilka täcker reseförsäkringen förutom mig?

Det varierar lite mellan korten när det kommer till vilka reseförsäkringen täcker när du betalar andras resa än din egen. Vi nämner några generella exempel, men du bör se efter i ditt korts försäkringsvillkor vad som gäller. Dessa hittar du t.ex. under respektive korts produktsida på kortio.se.

Förutsatt att du har betalat deras resa med ditt kort gäller generellt alltid försäkringen för de familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress som du, inklusive barn upp till 23 år. Alltså inkluderas även sambo (om hen är folkbokförd på samma adress).

Familjemedlemmar är försäkrade även när de reser på egen hand när resan betalats med kortet.

I många fall täcker även reseförsäkringen din medresenär om du har betalat även dennes resa med ditt kort och hen också har ett kreditkort från samma bank.

Den senaste tiden har några kortförsäkringar utökats till att även gälla barnbarn (som bor hemma hos sina föräldrar) och även 3 medresenärer.

Nedan följer några exempel på när försäkringen gäller eller inte

 1. Anna och Håkan betalar en resa för sina två barn Kalle 18 år och nyligen utflyttade Siri 22 år.
  Strax innan resan går Annas mamma bort och hela familjen tvingas ställa in sin resa. Avbeställningsskyddet täcker kostnaderna för föräldrarna och Kalle. Men inte för Siri eftersom hon inte längre bor hemma.
 2. Stina och hennes kompis har båda Easylivingkortet från Collector Bank. Men resan betalas till fullo med Stinas kort eftersom de gör det enklare att sitta bredvid varandra på flyget. Stinas kompis blir allvarligt sjuk innan avresa och Stina vill inte åka själv. Tack vare kortets avbeställningsskydd återbetalas bådas resa till fullo.
 3. Bosse betalar sin dotters resa till USA med kreditkortet. Dottern bryter benet strax innan avresa och kan inte åka. Avbeställningsskyddet gäller och resan återbetalas till fullo.

Några exempel på kreditkort med reseförsäkring för fler än dig och din närmaste familj,

Collector Easyliving

 • Reseförsäkringen gäller i 60 dagar.
 • Täcker barnbarn under 23 år som medföljer kortinnehavaren på resa utan förälders sällskap. Täcker även medresenärer (som är kortinnehavare av kreditkort från samma bank) som du betalat resan för.
 • Du behöver endast betala 50% av resan med kortet för att försäkringen ska gälla.

Coop Mastercard

 • Reseförsäkringen gäller i 60 dagar
 • Täcker 3 medresenärer som du betalat resan för. Om resa bokats för fler än tre medresenärer är de tre yngsta försäkrade.
Lozan Hamid

Lozan Hamid är en begåvad ekonomistudent med en lovande framtid inom kreditbranschen. Med en stark grund i finans, privatekonomi och rådgivning samt en imponerande analytisk förmåga kommer Lozan att fortsätta vara en viktig resurs för Kortio och dess läsare genom att bidra till att hålla innehållet uppdaterat och relevant.

Publicerad: 2021-12-07 Senast uppdaterad: 2023-05-30