I ett mail till kortinnehavare av SAS EuroBonus Premium anges att kortets årsavgift höjs från och med den första maj i år. En höjning som sker på grund av högre kostnader för bonusprogrammet.

SAS EuroBonus Premium är ett populärt kreditkort för att samla EuroBonus-poäng och nå fördelar på utlandsresan. Med kortet går det exempelvis att få 15 - 25 bonuspoäng per 100 kronor samt uppgraderad biljettklass vid resa med SAS. Från den första maj i år kommer två förändringar införas, högre kostnad samt en lägsta nivå för statuspoäng varje månad. 

40 kronor dyrare per månad

Kostnaden för kortet höjs med 40 kronor per månad vilket blir 480 kronor per år och det nya priset kommer att debiteras vid kommande betalningstillfälle. Det innebär att årsavgiften höjs från nuvarande 1855 kronor till 2335 kronor.  Någon förändring i årsavgiften i SAS EuroBonus World sker däremot inte och det kan därmed vara ett alternativ för de som tycker att årsavgiften för Premium har blivit för hög. Men med World tjänas däremot färre Extrapoäng och därmed statuspoäng. 

Förbättrade bonusvillkor

Utöver högre årsavgift införs en förändring gällande hur statuspoäng tjänas in. I likhet med tidigare tjänas statuspoäng motsvarande 25 % av intjänade Extrapoäng per månad. Men det som nu införs är en lägsta gräns för hur många statuspoäng som minst kan tjänas varje månad. Denna nivå är på 500 statuspoäng. 

De som fått ihop mindre än 2000 Extrapoäng får alltså ändå 500 statuspoäng. Detta om minst ett kortinköp har skett under månaden. Bara genom att göra ett enda kortinköp per månad kommer alltså 6000 statuspoäng att tjänas per år. 

Denna förändring gynnar de som oftast tjänar färre än 2000 Extrapoäng per månad, dvs. gör inköp på maximalt drygt 13 000 kronor i månaden (vid 15p/100 kr). För de som gör större inköp per månad sker alltså ingen ändring i antalet statuspoäng som tjänas.  

Cia Erander

Cia har arbetat som ekonomisk rådgivare och har en lång och bred bana som journalist och redaktör bakom sig. De senaste åren har hon även jobbat som content writer med inriktningar som finans, hållbarhet, turism, industri och livsstil.

Publicerad: 2024-02-14