Att låta sitt barn ha ett alldeles eget bankkort kan kännas som ett stort steg, och kanske till och med lite läskigt. Somliga kanske tror att om man ger sitt barn ett bankkort skulle det innebära att man som förälder förlorar kontrollen över sitt barns ekonomi – men faktum är att det inte alls behöver vara så!

Det kan snarare vara nyttigt för barn att i tidig ålder förstå sig på ekonomi och pengar, och kanske i sin tur leda till att barnet blir inspirerad till sparande. Detta är också ett utmärkt sätt för barnet att lära sig värdet av pengar, och ett smidigt sätt för dig som förälder att sätta in vecko eller månadspengen på.

Idag finns det dessutom flera sätt att ha översikt över barnets ekonomi och spenderande, genom till exempel appar som är kopplade till kortet. Här kommer vi ta upp några kort ämnade för barn som har smarta funktioner, ämnade för dig och barnets bästa. 

P.F.C Junior 

En tjänst som erbjuder just detta är P.F.C, som har ett Juniorkort, där säkerheten och tryggheten ligger i fokus för både dig som förälder och barnet. 

P.F.C har en app som både du och ditt barn får tillgång till. Barnet får ett P.F.C Mastercard med hens namn på, och används som vanligt. Via appen kan du som vårdnadshavare sätta in och ta ut pengar från kortet, samtidigt som du kan se vilka transaktioner som görs. Du kan även få pushnotiser varje gång kortet används, där du ser hur mycket och var någonstans köpet har genomförts. 

Det går givetvis utmärkt att spärra kortet vid till exempel stöld eller borttappat kort. 

Kortet har en månadskostnad på 20 kronor, och då kan upp till två vårdnadshavare ha tillgång till appen. 

Revolut Junior 

Revolut Junior är ett kort utan årsavgift som är likt P.F.C Junior i sina funktioner. Men kortet har också några andra funktioner som utmärker sig. 

Även detta bankkort har en app som både du och ditt barn har tillgång till, och barnets Revolut-kort är kopplat till ditt eget Revolut-konto. Detta gör att du som förälder har möjlighet att vidta diverse säkerhetsåtgärder:

 • Du kan se alla köp som genomförs och har möjlighet att få push-notiser så du i realtid vet när ditt barn använder kortet
 • Du kan sätta en utgiftsgräns på hur stort belopp barnet får spendera månadsvis
 • Du kan låsa kortet temporärt (då går det inte att använda förrän du låser upp det igen) och du kan spärra kortet för onlinehandel, kontantuttag eller kontaktlösa betalningar. 

Andra funktioner

 • Barnet har möjlighet att sätta upp ett sparmål och göra en budget tillsammans med föräldern med hjälp av budget-och-analysverktyget
 • Via appen kan du som förälder också skapa uppdrag eller sysslor som barnet sedan kan få belöning för att genomföra. Vid varje syssla anger man beloppet som barnet ska få när sysslan är gjord. 

Gimi-kortet

Gimi-kortet är ett Mastercardkort som går att användas på alla ställen där Mastercard accepteras. Precis som för P.F.C Junior och Revolut Junior så har även Gimi en app som både föräldrar och barnet har tillgång till, med liknande funktioner. 

 • Möjlighet till automatisk överföring av veckopeng
 • Sysslor kan läggas in och barnet belönas med en summa pengar
 • Barnet kan sätta upp sparmål under funktionen ”Dröm”, där det redan finns färdiga drömmar, men möjlighet till att skapa sina egna mål. 
 • Spärrfunktioner finns så att föräldern kan spärra eller begränsa användningen av kortet.
 • Du som förälder har en god överblick över vilka köp och transaktioner som görs med kortet.
 • Det finns två olika kortnivåer för Gimi: Gimi Beginner och Gimi Master, där Beginner-kortet är mer anpassat för yngre barn och Master-kortet är en premiumvariant med fler funktioner som passar äldre barn. 

Avgifter

Gimi-kortet har en årsavgift på 469 kronor, alternativt ett månadsabbonemang där kortet kostar 49 kronor. Du kan också betala en fast ”för-alltid” summa på 2795 kronor. 

Det tillkommer också 0,3 % i valutapåslag om kortet används utomlands. 

Vad är åldersgränsen för bankkort?

I dagsläget finns ingen generell åldersgräns som gäller på alla banker, utan det är något bankerna själva bestämmer. Swedbank, exempelvis, har en åldersgräns på 7 år och Nordea har 11 år. En hel del banker har ingen satt åldersgräns, men har anpassade bankkonton för barn i yngre åldrar. 

Oavsett om det finns en åldersgräns eller inte så gäller givetvis målsmans underskrift innan barnet fyllt 18. 

Author Håkan

Håkan en erfaren och skicklig skribent på Kortio som har en bakgrund inom psykologi, IT och språk. Hans noggrannhet och objektivitet gör honom till en pålitlig källa till information för besökare, och hans intresse för ämnen som privatekonomi och resor ger hans artiklar och recensioner en extra dimension.

Publicerad: 2022-06-08 Senast uppdaterad: 2023-06-21