En av de största orsakerna till att Amex inte accepteras överallt i Sverige är att de tar ut en högre avgift, från butikerna, än Visa och Mastercard. Men det finns även andra orsaker.

En högre kostnad

För varje kortbetalning som sker i en butik måste butiken betala en viss procentuell kortavgift. Denna betalas direkt till den bank som är kortinlösare varpå en andel betalas vidare till kortnätverket, dvs. exempelvis Mastercard, Visa eller American Express.

Det är kortnätverket som avgör denna kostnad och nivån är relativt lika mellan Visa och Mastercard medan American Express tar en högre avgift. Det är även dyrare att ta emot kreditkort och betalkort än debetkort. Detta beror på att dessa betalningar även omfattar en kreditrisk.

Vid betalning med kreditkort betalas cirka 1,5 % - 2% av beloppet av butiken. Prisnivån varierar delvis beroende på transaktionsvolym. För Amex är kostnaden 2 – 3 % men några offentliga prisuppgifter finns inte tillgängliga online. Flera uträkningar visar att kostnaden är 30 – 50 % högre med Amex. Genom att inte erbjuda Amex-betalningar kan butikerna därmed spara på denna kostnad. Men det krävs då att kunden även har ett kort från Visa eller Mastercard då risken annars är att inköpet uteblir.

Uppdatering av terminaler

I Amex broschyr ”Din guide till American Express” visas steg för steg hur butiker kan komma igång med att erbjuda betalningar med Amex-kort. Den första punkten är följande:

Kortio
Kontrollera att din terminal kan ta emot American Express-Kort. Vänligen kontakta din transaktionsförmedlare och/eller terminalleverantör för att få veta hur du gör.

Det tyder på att vissa terminaler alltså inte kan ta emot dessa betalningar varpå handlaren måste uppdatera, eller byta, terminal. För vissa handlare innebär alltså Amex både en extrakostnad i ny terminal samt högre kortavgift.

Konsumenternas krav (Moment 22)

De flesta som har ett Amexkort i Sverige har även ett kort från Visa eller Mastercard. Detta för att säker på att kunna genomföra betalning. Det innebär även att de butiker som enbart accepterar Visa och Mastercard inte tappar sina kunder. För många butiker finns det helt enkelt inte ett tillräckligt stort incitament för att erbjuda Amex-betalning.

Om fler butiker skulle acceptera Amex skulle även fler konsumenter kunna välja att enbart använda detta kort och inte ha ett Visa/Mastercard-kort som ”backup”. Alternativet är att fler konsumenter enbart väljer Amex och bara handlar i butiker som accepterar detta betalningsalternativ. Det blir därmed ett slags ”moment 22” där konsumenterna väntar in fler butiker, och butikerna väntar in fler konsumenter.

Vanliga frågor om Amex betalningar

Vad är den största orsaken till att Amex inte accepteras överallt i Sverige?
Varför är det dyrare att ta emot Amex-betalningar?
Vad kan göras för att öka acceptansen för Amex i Sverige?
Hur många butiker i Sverige accepterar Amex?
Vilka typer av butiker accepterar oftast Amex?
Author Håkan

Håkan en erfaren och skicklig skribent på Kortio som har en bakgrund inom psykologi, IT och språk. Hans noggrannhet och objektivitet gör honom till en pålitlig källa till information för besökare, och hans intresse för ämnen som privatekonomi och resor ger hans artiklar och recensioner en extra dimension.

Publicerad: 2023-10-03