Från och med 14 mars gäller ett nytt utseende och en ny årsavgift för kreditkorten SAS American Express® Premium, Classic och Elite vilket har skapat en stark diskussion bland användarna.

SAS Amex Premium får en ny, höjd årsavgift till 2 700 kr/år, SAS Amex Classic till 540 kr/år och SAS Amex Elite 7 500 kr/år. Förutom dessa kort höjs även avgiften på gamla betalkort.

Några användare menar att höjningarna inte motsvarar de förmåner de får nyttja när de använder korten. De hade önskat att de tillkom förbättrade förmåner. Detta har lett till att flera har avslutat sina kort.

De som har varit mer positiva till prishöjningen tycker att det redan motsvarar de förmåner som idag fins och med förhoppningen att det ska tillkomma fler framöver.

Det återstår att se om det kommer att tillkomma flera förmåner eller andra förändringar framöver.

Malin Lundin en erfaren redaktör för Kortio med en stark bakgrund inom journalistik och finans. Hennes förmåga att granska, analysera och kommunicera komplex information gör henne till en värdefull resurs för oss på Kortio.

Publicerad: 2024-03-19