Jocke frågar:

Tar ICA Amex?

2023-06-19 Kreditkort

Malin Lundin svarar:

Tyvärr tar inte alla ICA butiker Amex. Vilka betalningsmedel som går att använda i ICA butiken bestäms enskilt av varje butik. Det innebär således att vissa ICA butiker kan tillåta dig att betala med ditt Amex, medan andra ICA butiker inte tillåter Amex kreditkort som ett giltigt betalningsmedel.