Kerstin frågar:

Vart hittar jag Pinkoden till mitt Revolutkort?

2022-10-09 Kreditkort

Elin Persson svarar:

För att se den PINkod som tillhör ditt Revolutkort kan du logga in i din Revolut-app.

Därefter trycker du på "Cards" och sedan "PIN & Security". Där skall information om din PIN-kod finnas tillgänglig.