Anna-Lena frågar:

Jag har ansökt om ett kreditkort på er hemsida men inte fått någon information än om ansökan har blivit godkänd eller inte. När kommer jag få svar?

2022-10-21 Kreditkort

Elin Persson svarar:

När en kortansökan görs på vår hemsida skickas ärendet över till kortutgivaren och det är också de som kommer meddela om ansökan av kreditkortet blir godkänd eller inte. Om du vill ha svar om din kortansökan behöver du kontakta kortutgivaren istället. Alla kortutgivare har olika lång handläggningstid då vissa har en manuell granskning av din kreditvärdighet. Det innebär att vissa ansökningar kan ta längre tid än andra.