Zaheer frågar:

Hur många kreditkort har access till Fast Track på flygplatser?

2022-08-30 Kreditkort

Elin Persson svarar:

Det är möjligt att ta del av Fast Track med American Express Platinum och med SAS EuroBonus World Mastercard Premium.