null frågar:

Hur fungerar företagskort?

2023-06-12 Kreditkort

Elin Persson svarar:

Ett företagskort underlättar framförallt faktureringen för företagen. Alla köp sammanställs på en faktura och skickas 1-2 gånger i månaden. Detta gör det enklare att få ett jämnt betalningsflöde i företaget. Med företagskort kan företaget få upp till 50-60 dagars kredit vilket gör bland annat att företaget bättre kan planera betalningarna, som i sin tur ger en mer stabil löpande ekonomi. Även internetbanker finns tillgodo för att närsomhelst få mer information om kostnadsposter.

Flera kort ger även rabatter, bonuspoäng och bra försäkringar till sina företagskunder. Därför borde du se över vilket kort som ditt företag kan dra mest nytta av! En annan bra form av finansiering för företag är företagslån.

Företagskort kan ställas ut så att företaget har betalningsansvaret eller med personligt betalningsansvar för varje anställd.

Personligt betalningsansvar är främst ett alternativ för det större företaget och innebär att kortanvändaren har betalningsansvaret. Det är den anställde som kreditprövas, även om företaget betalar årsavgiften. Då gäller alltid individuell fakturering, det vill säga att fakturan skickas hem till kortanvändaren. Därefter får varje anställd skicka in exempelvis reseräkningar. Det går även att sätta kreditgräns på respektive kort för att hålla nere för stora kostnader.

Om företaget däremot har betalningsansvaret går fakturan till företaget och företaget kreditprövas. Man kan sätta en gräns på kreditkortet, så de anställda inte kan missbruka dem.

Denna modell kommer att bli desto vanligare framöver på grund av förändringen av sk. interchangeavgifterna. Dessa regler som innebär minskade kortintäkter för bankerna gäller endast för privatkort och företagskort med betalningsansvar, dock inte för företagskort med företaget som betalningsansvarig. Denna förändring på marknaden kommer troligtvis innebära bättre villkor för just den sistnämnda typen av företagskort. Läs mer om interchangeavgifter i Kortiobloggen.

Inför varje resa är det viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd. I flera företagskort ingår reseförsäkring, precis som med privata kreditkort. Reser du privat utgör kortförsäkringen ofta endast ett komplement till hemförsäkringens reseskydd som vanligtvis ersätter kostnader för sjukvård, olycksfall och hemtransport. Vid tjänsteresa gäller inte hemförsäkringens reseskydd. Du som har bokat enkel biljett bör särskilt se över ditt reseskydd inför din resa, då din kortförsäkring i dessa fall endast gäller fram till resmålet.