Med abonnemangskoll, eller prenumerationskoll, har du tydlig överblick på dina aktuella abonnemang, dess kostnader och uppsägningstider. Tjänsten finns tillgänglig hos exempelvis Revolut, Lunar och Påmind. 

Så fungerar abonnemangskoll

Abonnemangskoll är en funktion som på ett tydligt sätt skapar kontroll på alla prenumerationer, abonnemang, försäkringar och andra månatliga fasta kostnader.    

Grundfunktionen innebär att dina korttransaktioner analyseras varpå fasta och återkommande kortköp kommer att presenteras som abonnemang. Det kan exempelvis vara Netflix och Spotify men även månadsbetalningar för försäkringar och gåvor till välgörenhet. 

Med automatisk kategorisering, och summering, kan du exempelvis se hur stor summa du lägger på ”media” eller ”försäkringar” varje månad. Utöver att få översikt på kostnaden kan abonnemangskoll även ha ett flertal funktioner, ofta inriktade mot att spara pengar. Några exempel presenteras under rubriken nedan. 

Exempel på funktioner

  • Se totala kostnaden (Basfunktion hos alla)

Den primära funktionen är att se hur stor summa som betalas för olika abonnemang och prenumerationer. 

  • Blockera oönskade betalningar  (Revolut)

Blockera betalningar till en mottagare. Därmed kan du med säkerhet stoppa att en prenumeration fortlöper trots att du sagt upp den. Självklart går det även att avblockera mottagaren. 

  • Notis vid abonnemangets slut (Revolut)

Ange i appen hur länge ett abonnemang löper och få en notis i mobilen ett par dagar innan det tar slut. En smidig funktion när exempelvis en provperiod är gratis i 14 dagar men att debitering sedan sker. 

  • Notis inför betalningar (Revolut)

Få en notis, ett par dagar innan betalning kommer att ske, om det saknas pengar på kontot. Därmed riskerar du inte att betalningen nekas och abonnemanget i värsta fall sägs upp. 

  • Hjälp att avsluta (Swedbank)

Klicka på en transaktion, tillhörande ett abonnemang, och få hjälp att avsluta detta. 

  • Hjälp att byta (Swedbank)

Få hjälp med att byta leverantör direkt via appen. Hos Swedbank, som har denna tjänst, går det att få hjälp med att byta abonnemang inom el, telefoni och bredband. För ett bredare utbud kan Påmind användas (Läs mer om Påmind längre ner i artikeln).  

Kort med abonnemangskoll

Tre kort/banker som har tjänsten abonnemangskoll presenteras nedan. Det skiljer sig däremot relativt mycket åt vilka funktioner som ingår. Detta med allt från bara sammanställning av alla fasta månadsbetalningar till hjälp med uppsägning eller byte av leverantör. 

Lunar Standard

Med Lunar Standard ingår både budget, utgiftskategorisering och abonnemangskoll. Tjänsten läser av fasta månadsbetalningar och kategoriserar dessa utifrån var inköpet har skett. Det går självklart att ändra kategorisering om så önskas. Via appen går det exempelvis att se totala kostnaden samt vilka regelbundna betalningar som sker. 

Revolut Standard

Med gratiskortet Revolut Standard ingår en prenumerationstjänst som spårar fasta månatliga betalningar som sker med kortet. Det går därmed att se hur stor summa som betalas varje månad inom olika kategorier. 

Via appen går det bland annat att spärra mottagare samt ange när abonnemangen löper ut så att en notis visas någon dag innan. 

Swedbank

Abonnemangshjälpen, hos Swedbank, är gratis och aktiveras via appen eller via bankens hemsida. Därefter kommer alla transaktioner analyseras varpå aktuella abonnemang, prenumerationer och medlemskap visas. En fördel är att det både kan vara korttransaktioner, fakturabetalningar samt överföringar via autogiro. 

Via tjänster går det även att avsluta de flesta abonnemang samt byta till bättre avtal inom exempelvis el och telefoni. 

Alternativ till abonnemangskoll

Tre ytterligare alternativ, för att få koll på alla månatliga fasta kostnader, är:

  • Anyfin – Anyfin är ett finansiellt institut som främst erbjuder lån- och kreditlösningar. Genom att koppla ett bankkonto, till Anyfin, kan alla transaktioner läsas in varpå återkommande betalningar registreras som abonnemang. Därmed ser du abonnemangen och dess totala kostnad. 
  • Påmind – Påmind är en app som fokuserar på att hantera alla månatliga fasta kostnader. Ange först vilka lån, försäkringar och abonnemang du har och se sedan vad de kostar och när de löper ut. Via appen kan även erbjudanden om bättre villkor och priser skickas ut. 
  • Manuell koll – Ännu ett alternativ är att manuellt skriva upp allt från försäkringar till abonnemang och på detta sätt ha koll på när de bör sägas upp eller omförhandlas.  

Frågor och Svar

Kostar abonnemangskoll något?
Hur ser man alla abonnemang man har?
Kan abonnemangskoll enbart användas på den bank där jag har kort?

Elin Persson är en erfaren redaktör för Kortio med en stark bakgrund inom marknadsföring och en förmåga att kommunicera effektivt med besökarna. Hon är en viktig del av Kortios redaktionsteam och är alltid redo att hjälpa besökarna att lösa sina finansiella frågor och bekymmer.

Publicerad: 2024-01-16