I december 2023 påbörjades processen med byte av kreditgivare och kortleverantör till kreditkortet Kinda-Ydre. De som idag har detta kreditkort behöver ansöka om ett nytt via Entercard. 

Under januari 2024 kommer kreditkortet Kinda-Ydre inte längre att kunna användas. Detta efter att banken har valt att avsluta samarbetet med nuvarande kredit- och kortleverantör för gå över till Entercard Group AB. De som vill ha ett kreditkort från banken behöver därmed ansöka om ett nytt kreditkort då någon automatisk övergång inte sker till nya kortleverantören. 

Förenklar för kunderna

Banken anger att byte av kortleverantör innebär två fördelar för kortkunderna. För det första är Entercards kort integrerade med banken. Det går därmed att se kreditkortsaldo via internetbanken och en större del av privatekonomin kan på detta sätt samlas på samma ställe. För det andra ges tillgång till olika förmåner och rabatter. 

Vid kvarvarande skuld

De som har en utnyttjad kredit på kreditkortet rekommenderas att betala tillbaka hela beloppet vid nästa fakturering. En slutfaktura kommer även att skickas ut i februari och finns fortfarande utnyttjad kredit kan resterande summa betalas via denna faktura. 

De som däremot inte kan återbetala hela kreditkortsskulden via dessa fakturor behöver kontakta banken för att hitta en lösning. Ett ytterligare alternativ finns däremot för de som redan ansökt, och fått, ett nytt kreditkort från Entercard. Från det kortet går det att göra en saldoöverföring till ett bankkonto och därefter genomföra en inbetalning till Kinda-Ydre kortet. På detta sätt ”flyttas” skulden till det nya kreditkortet varpå delbetalning sedan kan ske över flera månader. 

Vid positivt saldo

Om det finns ett positivt saldo på kreditkortet kommer summan att återbetalas till kortinnehavaren i samband med att kortet avslutas. De kreditkort som kan tecknas, med Entercard som kortleverantör,  får enligt avtalsvillkoren inte ha ett positivt saldo. 

Vid bokade resor

Bokade resor med Kinda-Ydrekortet omfattas av en reseförsäkring. Om detta kort sägs upp, och ett nytt kreditkort tecknas, ska det räcka med att ta med nya kortet på resan. Banken rekommenderar däremot att även det gamla kortet tas med på resan samt att researrangören kontaktas vid frågor.