I ett förtydligande på Facebook anges att Betalos funktion fortfarande kan användas för att tjäna EuroBonus-poäng. Detta efter att flera kunder hört av sig och ställt frågor kring de nya villkoren för SAS EuroBonus Mastercard. 

I början av januari publicerades det information på SAS Mastercards hemsida som angav att SAS EuroBonuspoäng inte längre skulle tjänas på inköp som sker via Curve. Detta från och med den 6:e februari. En förändring som kraftigt påverkade de som använt Curvekortets funktion ”GBiT” för att maximera intjäning av poäng under kampanjperioder. I villkoren står det även att poäng inte heller tjänas på ”liknande tjänster”. Däremot inte några exempel på vad ”liknande tjänster” skulle kunna vara. 

Flera kortinnehavare har därför oroat sig över att även Betalos tjänst skulle omfattas av detta undantag för poängintjäning. Efter att flera ställt liknande frågor gavs ett förtydligande och lugnande besked från företaget.  

I Facebookgruppen ”Poängen med EuroBonus AMEX/SAS MC” skriver en anställd på Betalo att inget har förändrats gällande SAS Mastercard och möjligheten att tjäna poäng via Betalo. Används kreditkortet för att betala räkningar tjänas fortfarande lika många poäng som vanligt. 

Kortio
Vi vill meddela att villkorsändringarna inte påverkar Betalo, och att du fortsatt kan använda ditt SAS EuroBonus Mastercard för att betala räkningar och göra banköverföringar som vanligt via Betalo.

Det poängteras även att beloppsgränsen finns kvar på 10 000 kronor per dygn och 20 000 kronor under en 96 timmars period. Denna begränsning gäller alltså enbart för SAS Mastercard och är en begränsning som kortutgivaren har bestämt. Därmed är det inte något som Betalo kan påverka. 

Poäng och pris

Sker betalning av en faktura med SAS EuroBonus World tjänas 10 poäng per 100 kronor. Är fakturan på 10 000 kronor tjänas därmed 1000 poäng. Med SAS EuroBonus Premium tjänas istället 15 poäng per 100 kronor vilket skulle ge 1500 poäng för samma faktura. 

För att utnyttja tjänsten betalas däremot en avgift på 2,9 %. Fakturabetalningen på 10 000 kronor skulle alltså ge 1000 – 1500 poäng och kosta 290 kronor.